InterSolution 2018

PV CYCLE BELGIUM, het enige beheersorganisme voor de organisatie van uw wettelijke verplichtingen inzake producentenverantwoordelijkheid voor fotovoltaïsche zonnepanelen, zal aanwezig zijn op Intersolution te Flanders Expo (Stand 3223) op 17 & 18 januari 2018.

Jan Clyncke, de Algemeen Directeur van PV CYCLE BELGIUM zal het uitgebreid en gratis hebben over de aanvaardingsplicht voor afgedankte zonnepanelen tijdens een presentatie op 18 januari 2018 om 17.00 in de Conferentie ruimte 3137 met plaats voor 50 personen.

Pour plus d’informations: www.intersolution.be/nl/


PV CYCLE BELGIUM, le seul organisme de gestion pour l’organisation de vos obligations légales en matière de responsabilité du producteur pour les panneaux photovoltaïques, sera présent à Intersolution au Flanders Expo (Stand 3223) les 17 et 18 janvier 2018.

Jan Clyncke, directeur général de PV CYCLE BELGIUM, parlera de l’obligation d’acceptation des panneaux photovoltaïques mis au rebut lors d’une présentation gratuite le 18 janvier 2018 à 17h00 dans la salle de conférence 3137 pouvant accueillir 50 personnes.

Pour plus d’informations: www.intersolution.be/fr/