Milieubijdrage

De milieubijdrage PV (fotovoltaïsch) is bedoeld om de inzameling, ophaling, sortering, recycling en verwerking van huidig en toekomstig afgedankt fotovoltaïsch afval te organiseren en te financieren.

Deze bijdrage is van toepassing op elk fotovoltaïsch zonnepaneel dat op de Belgische markt wordt gebracht vanaf 1 juli 2016 en garandeert dat elke producent, invoerder, distributeur en installateur de aanvaardingsplicht naleeft. Het huidige bedrag van de milieubijdrage is vastgesteld op 2 EUR per paneel (excl. btw).

Een milieubijdrage op uw factuur?

Ontdek hier waarom: Dankzij onze heldin, Miss Milieubijdrage, zullen afgedankte zonnepanelen niet op de afvalberg eindigen maar krijgen deze een tweede leven.

Miss Milieubijdrage zal u de werking en de financiering van het nationaal netwerk van inzamelpunten uitleggen en de duurzame en efficiënte recyclage van afgedankte zonnepanelen door PV CYCLE BELGIUM.

Genieten van onze video!

In de praktijk

Het bedrag van de fotovoltaïsche milieubijdrage is steeds exclusief 21% btw. Het btw-tarief tussen PV CYCLE BELGIUM en haar leden bedraagt 21% aangezien de leden de eindbestemming van het product nog niet kennen. De fabrikanten, invoerders, distributeurs of installateurs kunnen op deze bijdrage geen kortingen noch terugbetalingen toestaan en kunnen geen hoger dan het huidige bedrag factureren.

Alle beslissingen die betrekking hebben op de milieubijdrage PV, zoals de bepaling van de hoogte van het bedrag, worden genomen door de Raad van Bestuur van PV CYCLE BELGIUM. Voor meer informatie, lees de nota over de administratie facturatie van de milieubijdrage PV.