Eén jaar AEEA in de Europese industrie van fotovoltaïsche zonnepanelen

Het producenten -en terugnamecollectief van de industrie maakt zijn eerste balans op

Brussel, 14 februari 2015 – Precies één jaar geleden, op 14 februari 2014, werd de nationale omzetting van de Europese AEEA-richtlijn officieel beëindigd. Sindsdien heeft de markt een reeks nieuwigheden ondergaan, terwijl de grootste markt voor fotovoltaïsche zonnepanelen in Europa nog steeds wacht op haar nationale regelgeving.

Met de beslissing om fotovoltaïsche zonnepanelen onder het toepassingsgebied van AEEA te plaatsen, zijn de administratieve, operationele en financiële verplichtingen de concrete uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en zijn deze een must voor de fabrikanten en invoerders van fotovoltaïsche zonnepanelen in elke lidstaat van de Europese Unie.

Terwijl vroeger vooral grote internationale ondernemingen hun verantwoordelijkheid vrijwillig opnamen in verband met het levenseinde van hun producten, moeten tegenwoordig de nationale spelers op elke afzetmarkt de wet naleven.

PV CYCLE is actief in gans Europa en staat bekend als het aanspreekpunt bij uitstek als het gaat om oplossingen inzake AEEA, terugname en verwerking van zonne-energiesystemen. “Dagelijks staan we in contact met tientallen bedrijven die niet bewust zijn van hun nieuwe verplichtingen. De meeste van hen zien de nieuwe wet als een kans om hun product echt duurzaam te maken,” aldus Hugues Williamson, hoofd Membership Service bij PV CYCLE, die de huidige situatie in de industrie beschrijft. “Sommige weigeren echter hun verantwoordelijkheid op te nemen.”

“Het vertrouwen van de klant dat groeit met de gezamenlijke commitment van alle industriële actoren is de compensatie voor de financiële en administratieve lasten,” beweert Jan Clyncke, Managing Director bij PV CYCLE, waarmee hij de noodzaak onderstreept om de industrie zo snel mogelijk op dezelfde golflengte te krijgen. “Bij PV CYCLE willen we vermijden wat we bij vele andere industrietakken konden vaststellen wanneer hen productenverantwoordelijkheid werd opgelegd: talloze jaren van niet-naleving en oneerlijke concurrentie, waardoor de bedrijven die wel aan hun verplichtingen voldeden,het gelijk speelveld misten.”

Daarom neemt PV CYCLE, de door de zoone-energie opgerichte dienstverlener  voor AEEA-compliance, actief deel aan het bestrijden van free-riders en het in staat stellen van de industrie om haar wettelijke verplichtingen na te komen. Kennisoverdracht en samenwerking met de nationale overheden gecombineerd met een dienstenaanbod gemaakt op de behoeften van de zonne-energie industrie, vereenvoudigen de overstap van een vrijwillige naar een wettelijk bindende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

“PV CYCLE heeft altijd een billijke en efficiënte aanpak van afvalbeheer vooropgesteld. Het creëren van een gelijk speelveld is dus onze belangrijkste focus,” zegt Pia Alina Lange, hoofd Public Affairs bij PV CYCLE.  “PV CYCLE streeft daarom naar consistentie en volledigheid bij de naleving van de AEEA-richtlijn, zodat het afval van fotovoltaïsche zonnepanelen in de toekomst geborgd is.”

Terwijl PV CYCLE de nationale spelers in de zonnepanelenindustrie al actief aan het informeren is over hun AEEA-verplichtingen, hebben de Duitse fabrikanten en importeurs nog tot later dit jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe eisen. Duitsland is het enige land met een groot geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen dat de nieuwe AEEA-wet nog niet heeft ingevoerd waardoor de industrie nog enkele maanden respijt – of onzekerheid – krijgt.