Aanvaardingsplicht Zonnepanelen start op 1 januari 2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PV CYCLE BELGIUM nodigt elk bedrijfwit dat zonnepanelen verkoopt in het Brussels Gewest, om zich in regel te stellen met de wetgeving

Op 1 januari 2020 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor de inzameling, de recyclage en de financiering van afgedankte zonnepanelen verplicht wordt voor de bedrijven die voor de eerste maal een zonnepaneel op de markt brengen in het Brussels Gewest. Dit is een gevolg van de publicatie van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen (B.S. 13/01/2017) en de Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen (B.S. 14/06/2019).De invoering van de wetgeving betreffende de Aanvaardingsplicht Zonnepanelen in het Brussels Gewest verloopt in twee (2) fazen:

  • Vanaf 1 januari tot 30 juni 2020 dient elkeen die PV Zonnepanelen op het grondgebied van het Brussels Gewest verkoopt, zich te registreren (http://extranet.pvcycle.org) bij PV CYCLE BELGIUM en nà het eerste en het tweede kwartaal te melden hoeveel zonnepanelen elkeen op het grondgebied van het Brussels Gewest heeft gebracht/verkocht;
  • Vanaf 1 juli 2020 dient elkeen die PV Zonnepanelen op het grondgebied van het Brussels Gewest brengt, daarenboven de milieubijdrage PV aan te rekenen aan de volgende in de ketting tot aan de eindklant.

Een zichtbare milieubijdrage PV zal vanaf 1 juli 2020 van toepassing zijn op elk nieuw verkocht zonnepaneel in het Brussels Gewest (postnummers 1000 -1299) waardoor de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen is gegarandeerd. Het definitieve bedrag van de door het Brussels Gewest goedgekeurde milieubijdrage PV werd vastgelegd op 2,00 € (excl.BTW) per paneel.​

Terwijl de AEEA-wetgeving reeds in voege is in alle andere Europese landen en het Vlaamse Gewest, volgt de uitvoering van de Brusselse wetgeving vanaf januari 2020. Zowel de fabrikanten als de invoerders, groothandelaars en installateurs van zonnepanelen die voor de eerste keer zonnepanelen verkopen in het Brussels Gewest vallen onder de werkingssfeer van de Brusselse wetgeving inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

Om de naleving van de financiële, administratieve en operationele verplichtingen voor fotovoltaïsche zonnepanelen te faciliteren is het beheersorganisme PV CYCLE BELGIUM vzw opgericht. Onder die naam hebben de sectorfederaties ELOYA, FEE, NELECTRA, ODE en TECHLINK de handen in elkaar geslagen om elke fabrikant en invoerder – bijvoorbeeld installateur – een unieke oplossing aan te bieden om aan hun verplichtingen te voldoen.

Voor meer informatie: www.pvcycle.be – tel: 02/880.72.60

Samengevat:

UW VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN PV CYCLE BELGIUM      /    WAT TE DOEN TEN AANZIEN VAN UW PROSPECTS/KLANTEN

Nota administratie     /    FAQ