OVAM legt boetes op aan ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Een doelgerichte actie van OVAM heeft de tekortkomingen blootgelegd met betrekking tot de terugnameverplichtingen voor fotovoltaïsche zonnepanelen en voor batterijen van 10 onlineshops, die boetes opgelegd kregen gaande van 525 tot 2250 euro (met een gemiddelde van 1735 euro).

OVAM verwittigt, dat deze acties in de toekomst zullen herhaald worden om elke tekortkoming m.b.t. de wettelijke verplichtingen te vermijden.

Daarnaast heeft OVAM ook haar resultaten van de Controles op de diverse Aanvaardingsplichten voor het jaar 2019 bekendgemaakt.

De opwaartse controles

Dit betreft controles bij diegenen de verantwoordelijkheid dragen als Producent of Invoerder van Elektrische en Elektronische apparaten inclusief PV Zonnepanelen, Afgewerkte olie, Batterijen, E-Commerce edm.

173 Controles werden uitgevoerd.

73 Bedrijven werden eraan onderworpen.

Toegepaste sancties bij zowel opwaartse als neerwaartse (= afvalinzamelaars en –verwerkers) controle:

122 Aanmaningen

110 Raadgevingen of informatieve e-mails

26 Proces-Verbaal

12 Verslagen Van Vaststelling

1 Beheersmaatregel met dwangsom

Voor het jaar 2020 staan alvast gepland:

  • 20 controles op Free-riders, m.a.w. bedrijven die nog steeds niet aan de regelgeving inzake Aanvaardingsplicht voldoen.
  • 300 controles op Elektrische en Elektronische apparaten inclusief zonnepanelen en Batterijen.

Overzicht van de controles over de diverse Aanvaardingsplichten in de periode 2016-2019

Tot slot, kan u zelf ook een vraag tot handhaving rechtstreeks neerleggen bij OVAM via volgende weblink: https://www.ovam.be/vraag-handhaving-ovam