PV CYCLE bereikt mijlpaal van 10K

Toonaangevend terugname- en recyclingsysteem voor fotovoltaïsche zonnepanelen zamelt eerste 10 000 ton afgedankte zonnepanelen in Europa in

Brussel, 4 november 2014 – Met een totaal van 10 000 ton ingezamelde afgedankte zonnepanelen bereikt PV CYCLE in 2014 een nieuwe mijlpaal. PV CYCLE is de Europese dienstverlener voor de naleving en het beheer van afgedankte fotovoltaische zonnepanelen.

PV CYCLE is in 2007 opgericht voor en door de zonnepanelenindustrie en is de enige gespecialiseerde dienstverlener die oplossingen aanbiedt voor het beheer en de naleving van de afvalverwerking van afgedankte zonnepanelen. Dankzij zijn uitgebreide netwerk van honderden inzamelpunten, gespecialiseerde afvalinzamelaars en -vervoerders en gecertificeerde verwerkers van zonnepanelen verhoogt PV CYCLE gestaag zijn inzamelcijfers van aanvankelijk 80 ton in het eerste jaar van activiteit tot 10 053 ton vandaag. “Door het inzamelen van een dergelijk groot volume aan afgedankte zonnepanelen heeft PV CYCLE bewezen in staat te zijn om waar ook in Europa grote hoeveelheden afval te verwerken,” legt Olmina Della Monica uit, Operations & Treatment Manager Europe bij PV CYCLE.

Hoewel het initiatief op vrijwillige basis is ontstaan, is het terugnemen en correct verwerken van afgedankte zonnepanelen vandaag verplicht op de Europese markt. Sinds de wijziging van de Europese richtlijn inzake Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA) in 2012, zijn ook zonnepanelen onderhevig aan de verplichtingen van deze richtlijn op het gebied van afvalbeheer. “Onze inzamel- en recyclingresultaten sinds 2010 hebben altijd de EU-doelstellingen in de AEEA-richtlijn van 2012 overtroffen. De komende jaren zullen er aanzienlijk meer afgedankte zonnepanelen moeten worden verwerkt. Het is belangrijk te laten zien dat PV CYCLE klaar is om de toekomstige uitdagingen aan te gaan,” voegde dhr. Clyncke, Managing Director bij PV CYCLE hieraan toe.

Tegen eind oktober 2014 had PV CYCLE zonnepanelen in 20 verschillende Europese landen ingezameld, met een inzamelinfrastructuur van 350 inzamelpunten.

Noot voor de redactie                                                                                                            

Over PV CYCLE

PV CYCLE is een producentenprogramma op Europees niveau met speciale conformiteits- en afvalbeheerdiensten voor producten die onder de AEEA-richtlijn en de regelgeving inzake de verantwoordelijkheid van batterijproducenten vallen. Het programma is speciaal ontwikkeld voor zonne-energiesystemen. PV CYCLE is in 2007 opgericht door en voor de zonnepanelenindustrie en bepaalt vandaag als toonaangevende leider in de sector de standaard voor de afvalverwerking van ingezamelde afgedankte zonnepanelen. De organisatie heeft nationale vertegenwoordigingskantoren in een aantal Europese landen, waaronder Europa’s grootste markten voor fotovoltaïsche zonnepanelen zoals Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.pvcycle.org, of schrijf u in voor onze nieuwsbrief. PV CYCLE is ook aanwezig op YouTube, Twitter en Facebook.

Vragen van de pers

Pia Alina Lange, PR & Communications Manager Europe: media@pvcycle.org