Duurzaamheid

PV CYCLE Association aisbl, het uitvoerend organisme van PV CYCLE BELGIUM, is een ISO-gecertificeerde vereniging zonder winstoogmerk met een internationaal statuut met een uitgebreide staat van dienst. Het is onze missie om onze leden steeds de beste oplossingen inzake de naleving van de aanvaardingsplicht aan te bieden.

Visionair

Om kwalitatief hoogwaardige oplossingen aan te bieden en het milieu te beschermen onderwerpen we onze diensten en beslissingen aan onze ISO-gecertificeerde kwaliteits- en duurzaamheidsprocedures. PV CYCLE en haar personeel verbinden zich ertoe om verantwoordelijk te handelen en om oplossingen te verstrekken die tegelijkertijd eenvoudig en visionair zijn. Onze partners worden geselecteerd op basis van hun uitmuntendheid op het vlak van technologie en milieu en moeten voldoen aan onze hoge kwaliteits- en duurzaamheidsnormen. PV CYCLE voert regelmatig audits uit van haar partners en interne procedures garanderen dat onze inzet voor het milieu en onze dienstverlening op een hoog peil blijven.

Duurzaam

Bij PV CYCLE passen we enkel de zogenaamde Best Beschikbare Technieken toe. Bovendien wordt elke toegepaste technologie volgens onze regeling geëvalueerd op basis van haar kosten-batenverhouding om te verzekeren dat tijdens de bedrijfsvoering wordt voldaan aan onze non-for-profitdoelstellingen.

Onze recycling en verwerkingspartners worden geselecteerd om zoveel mogelijk materiaal te herwinnen en we garanderen dat elk ingezameld zonnepaneel zoveel mogelijk wordt behandeld. Onze technologieën dragen bij tot een besparing van CO²-uitstoot en tot het verstrekken van grondstoffen voor nieuwe producten.

Als onderdeel van onze missie neemt PV CYCLE Association eveneens deel aan een aantal nationale en internationale R&D-projecten. Daardoor kunnen we technologische vooruitgang boeken en investeringen in de recyclingsector stimuleren.

Goed om te weten

Ons meest recente Belgische project – ReSolar – onderzoekt de verbeterde inzameling en recycling door de communicatie en de afstemming tussen afvalrecyclagebedrijven en materiaalverwerkers te optimaliseren. ReSolar is een gezamenlijk initiatief van tien Belgische bedrijven, onderzoeksinstituten en de OVAM, gefinancierd door het Vlaamse Overheidsagentschap voor Innovatie, Wetenschap en Technologie.

Eenvoudigere terugname

Bij PV CYCLE berust een groot deel van onze inspanningen op een eenvoudige en uitgebreide terugname. Alleen als de eigenaars zich op een probleemloze manier van hun afval kunnen ontdoen, kunnen wij garanderen dat hun afval ook wordt verwerkt. Daarom heeft PV CYCLE een netwerk van inzamelpunten ontwikkeld binnen de fotovoltaïsche sector om de inzameling van afgedankte zonnepanelen te vergemakkelijken met behulp van professionals. Omdat we dichter bij de eindconsument willen staan, hebben we een ophaaldienst opgezet om grotere hoeveelheden rechtstreeks op locatie op te halen.