Organisatie

PV CYCLE BELGIUM is het collectief beheersorganisme voor fotovoltaïsche zonnepanelen in België.

PV CYCLE BELGIUM asbl is het enige terugnamesysteem voor zonnepanelen dat wordt gesteund door de Belgische overheid. Het werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk door de sectorfederaties PV-VLAANDEREN, ELOYA, NELECTRA, FEE en FEDELEC met als doel om conform te zijn met de aanvaardingsplicht voor zonnepanelen en dit te organiseren namens al haar leden.

Het inzamelsysteem van PV CYCLE dankt zijn succes aan een netwerk van deskundigen en inzamelpunten die over gans België verspreid zijn. Door samen te werken met verschillende onafhankelijke partners voor de inzameling en verwerking, kan PV CYCLE BELGIUM de meest doeltreffende oplossingen garanderen om gebruikte fotovoltaïsche zonnepanelen te verwerken.

Goed om te weten

PV CYCLE Association aisbl, het overkoepelend organisme neemt de administratieve en operationele aspecten van de aanvaardingsplicht van zonnepanelen voor zijn rekening voor de Belgische fabrikanten en invoerders/installateurs van fotovoltaïsche zonnepanelen.

Collectieve organisatie

De leden van PV CYCLE BELGIUM genieten van alle voordelen die een collectieve regeling met zich meebrengt: van lagere kosten en grotere volumes tot risicospreiding en één enkele stem in en voor de sector.

Geleid door de fotovoltaïsche sector

Als PV-expert weet PV CYCLE BELGIUM het best wat de prioriteiten en behoeften zijn van haar leden en hun producten en handelt zij in hun naam.

Zonder winstoogmerk

Aangezien wij niet afhankelijk zijn van investeerders noch van verwerkingsbedrijven, blijven onze activa binnen de vereniging.

Ons team

De belangrijkste troef van PV CYCLE is de voortdurende zoektocht naar nieuwe best practices. Dag in dag uit zijn onze teams in de weer met de ontwikkeling van innoverende technieken, de bestendiging van eerlijke partnerships en de zoektocht naar langdurige, duurzame oplossingen.

Heeft u verder nog vragen? Raadpleeg ons team of stuur een e-mail naar belgium@pvcycle.org.