Distributeur

Door lid te worden van PV CYCLE BELGIUM verzekeren de Distributeurs zich om alle verantwoordelijkheden na te leven die voortvloeien uit de inzamelplicht van de fotovoltaïsche zonnepanelen.

De personen of bedrijven die zonnepanelen op commerciële basis verdelen – ongeacht de distributietechniek die ze gebruiken – zijn verplicht om hun klanten de optie te geven om zonnepanelen terug te nemen volgens het principe “één-voor-één” en hen te informeren over de beschikbare inzamelmogelijkheden.

Financiële verplichting

De milieubijdrage PV zichtbaar en apart vermelden op uw facturen.

Aanvaardingsplicht

Het verplichte “één voor één”-principe, waarbij u het oude fotovoltaïsche paneel aanvaardt bij de aankoop van een nieuw zonnepaneel.

Informatieverplichting

De consumenten informeren over waar ze terecht kunnen met hun afgedankte zonnepanelen en het inzamelsysteem.

Goed om te weten

In het kader van de wetgeving over het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) kunnen Producenten eveneens beschouwd worden als Distributeurs en moeten zij in voorkomend geval hun verplichtingen uit hoofde van deze twee statuten naleven.

Word een PV CYCLE Inzamelpunt

Als inzamelpunt van PV CYCLE BELGIUM kunt u voldoen aan alle verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de aanvaardingsplicht in België en geniet u van tal van voordelen.

Biedt uw klanten een duurzame oplossing en geniet van een volledig gratis ophaaldienst. Bekijk hier al uw voordelen en verantwoordelijkheden als u een erkend inzamelpunt van het PV CYCLE-netwerk wilt worden.