Fabrikant & Invoerder

Producenten (fabrikanten, invoerders waaronder installateurs) van fotovoltaïsche zonnepanelen die in België worden verkocht, zijn onderhavig aan verplichtingen tot de inzameling en verwerking ingevolge de wetgeving betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

PV CYCLE BELGIUM is het beheersorganisme zonder winstoogmerk dat wordt gesteund door de overheid om de inzameling en de verwerking van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen te organiseren en alle administratieve en operationele aspecten van de AEEA-compliance beheert.

De volgende personen of entiteiten zijn verplicht om te voldoen aan de aanvaardingsplicht, meer bepaald de inzameling, verwerking en de financiering van de fotovoltaïsche zonnepanelen – naast de informatieverplichtingen:

Fabrikant

Een natuurlijke of rechtspersoon die in België is gevestigd, fotovoltaïsche zonnepanelen fabriceert of laat fabriceren en deze vervolgens verkoopt in België.

DETAILHANDELAAR

Een natuurlijke of rechtspersoon die in België is gevestigd en die in België, onder zijn naam of zijn eigen merk, zonnepanelen verkoopt die door een derde werden geproduceerd.

INVOERDER/INSTALLATEUR

Een natuurlijke of rechtspersoon die in België is gevestigd en die beroepshalve fotovoltaïsche zonnepanelen uit het buitenland invoert en verkoopt in België.

Online verkoop

Personen in het buitenland die in België fotovoltaïsche zonnepanelen verkopen via communicatie op afstand (ONLINE VERKOOP/WEBWINKEL) worden eveneens beschouwd als Producenten.

Weet u niet of u Producent bent? Doe hier de test.

Verplichtingen van de Producenten:

Elke natuurlijke of rechtspersoon die beschouwd wordt als Producent, heeft een wettelijke plicht om de inzameling en recyclage van fotovoltaïsche panelen te garanderen – met inbegrip van de aangifteformaliteiten en de financiële en administratieve tenlasteneming.

Raadpleeg de lijst hieronder om alle verplichtingen voor de producenten in België te kennen:

 • • Het organiseren van de inzameling en verwerking van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen
  • De inzameling en de verwerking van fotovoltaïsche zonnepanelen financieren, via hun lidmaatschap bij een beheersorganisme;
  • De verplichting tot inzameling is van toepassing op elk afgedankt zonnepaneel, ongeacht het merk ervan of de datum waarop ze op de markt werden gebracht.
 • • Financiering
  • De betaling van de zichtbare milieubijdrage PV is verplicht voor elk fotovoltaïsch zonnepaneel dat vanaf 1 juli 2016 op de markt wordt gebracht.
 • • Registratie & Declaratie
  • De registratie en declaratie van fotovoltaïsche zonnepanelen die op de markt worden gebracht aan het beheersorganisme.
 • • Informatie & Publicatie
  • De kopers, consumenten en exploitanten van de verwerkingsinstallaties informeren over de samenstelling van zonnepanelen en het inzamelsysteem;
  • Het symbool van de “doorgestreepte vuilnisbak” aanbrengen;
  • Op elke factuur een afzonderlijke regel toevoegen met de vermelding “milieubijdrage PV (fotovoltaïsch)”.

Word lid van PV CYCLE

Het is onze missie om onze leden in staat te stellen hun verbintenis inzake duurzaam afvalbeheer te bevestigen door een unieke inzamelservice aan te bieden voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen, met inbegrip van de financiële en administratieve verplichtingen.

Word lid van PV CYCLE BELGIUM en geniet van onze totaaloplossing om moeiteloos de aanvaardingsplicht na te leven. Maak uw account aan en download de toetredingsovereenkomst of contacteer ons via het e-mailadres belgium@pvcycle.org.